آشنایی با بخشدار مرکزی شهرستان کلیبر

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1/

آمار درست مبنای تصمیم گیری صحیح و کارآمد است

بخشدار بخش مرکزی و معاون اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان کلیبر گفت: با توجه براینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور در شهرستان کلیبر نیز برگزار می شود لازم است دهیاران محترم با ماموران سرشماری به صورت جدی و تنگاتنگ همکاری کنند چراکه آمار درست مبنای تصمیم گیری صحیح …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85/

همایش ماموران سرشماری نفوس و مسکن در کلیبر برگزار شد

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84/

۱۲۹ میلیارد امسال برای سد پیغام چایی اعتبار تخصیص یافته است

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%db%b1%db%b2%db%b9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%ba%d8%a7%d9%85-%da%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9/

۲۳۰ میلیارد ریال برای جاده جانانلو- کلیبر هزینه شده است

در جلسه مشترک مدیر عامل آب منطقه ای استان و مدیر کل راه و ترابری اعلام شد راه و ترابری استان برای احداث ۱۵ کیلومتر اول جاده جانانلو – کلیبر تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه کرده است. علیزاده، مدیر کل راه و ترابری استان گفت: برای تکمیل قطعه ۱۵ کیلومتر اول نیاز به ۵/۳ میلیارد …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%db%b2%db%b3%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88-%da%a9%d9%84%db%8c/