ساختمان انبار امداد هلال احمر کلیبر افتتاح شد

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%81/

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بمناسبت آغاز سال ۱۳۹۳ هجری شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به همه ی هم میهنان و ایرانیان عزیز در سراسر جهان بخصوص خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه اسلام و ایران، سال جدید را سال

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ac/

بخشدار آبش احمد

نام: محمدرضا

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%b4-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af/

نقش آموزش در افزایش کارآیی منابع انسانی در سازمانها

رضا محمدی روابط عمومی فرمانداری

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/

کارکنان فرمانداری

Permanent link to this article: http://kaleibar.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/